Lukijoilta: EU rauhaa rakentamassa

Uskon rauhan Eurooppaan ja tiedän, että voimme yhdessä rakentaa avoimen, osallistavan ja ilmastoystävällisen yhteisön.

Rauhaa ei rakenneta ensisijaisesti armeijoiden voimin, vaan pitkäjänteisen koulutuksen, kasvatuksen ja osallistavan demokratian keinoin.

Haluan inhimillisen Euroopan, jossa jokainen ihminen on arvokas taustaan, kieleen, maailmankatsomukseen tai kykyyn katsomatta.

Viime aikoina esimerkiksi kielivähemmistöjen koulutus on jäänyt joissakin EU-maissa taka-alalle, vaikka tutkimus osoittaa, että oman kielen oppiminen on todella tärkeä osa yksilön identiteettiä ja osaamista.

Ilmastomuutoksen haasteet ovat monimutkaisia. Päätöksiä pitää siis tarkastella eri näkökulmista asiantuntijuutta hyödyntäen. Maaseudulla eläminen ja toimeentulon saaminen myös maaseudulla täytyy tulevaisuudessakin olla mahdollista.

Tarvitsemme siis EU:ssa inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa, järkevää maatalouspolitiikkaa, lisäpanostuksia osallistavaan koulutukseen, demokratiakasvatukseen, Erasmus-ohjelmiin, sekä muihin pitkäjänteisiin tutkimus- ja verkostohankkeisiin.

Vain osaava ja osallistava yhteiskunta voi ratkaista tulevaisuuden haasteet.

Mikaela Björklund (r.)

eurovaaliehdokas

Närpiö

Kommentoi