Lukijoilta: Autoilijoiden kustannukset sietämättömällä tasolla

Vuosittain autoilijoilta kerätään yli 7 miljardia euroa erilaisina veroina ja maksuina. Tästä summasta takaisin tiestön investointeihin ja kunnossapitoon palautuu vain noin 1,5 miljardia euroa (Verkkouutiset 2.1.2019, Juha Romakkaniemi, Keskuskauppakamarin johtaja).

Erikoiseksi tilanteen tekee se, että autovero määrättiin tilapäiseksi veroksi. Sen tarkoituksena oli käyttää kerätty vero kokonaisuudessaan tiestön ylläpitoon. Nykyisellään autoilijoiden maksuista siis vain viidesosa käytetään siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu käytettävän eli tiestön kehittämiseen ja kunnossapitoon. Kerrassaan käsittämätöntä.

Autoliiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Pasi Nieminen kiteyttää Taloussanomissa asian seuraavasti: ”Autovero ja ajoneuvovero ovat alun perin väliaikaisia veroja. Ne ovat täysissä voimissaan tänä päivänä.

Autovero astui ensi kerran voimaan vuonna 1958 yhden vuoden väliaikaisena verona. Kun eduskunta 1958 hyväksyi lain, se ilmoitti edellyttävänsä, että vero on vain tilapäinen ja valtion sen hetkisestä poikkeuksellisen kireästä rahatilanteesta johtuva.

Verosta oli tarkoitus pyrkiä luopumaan etenkin halvemman hintaluokan ajoneuvojen osalta heti, kun valtiontalous antaa siihen mahdollisuuden. Autoveron kantoa kuitenkin jatkettiin pätkä pätkältä, kunnes siitä tuli pysyvä 1960-luvun lopulla.”

Suomessa on tällä hetkellä yksi Euroopan korkeimmista autoveroista. Se on ristiriitaista, sillä maamme autokanta on Pohjoismaiden – ja lähes koko Euroopan vanhinta. Näin on, vaikka mukaan lasketaan vanhan autokannan valtioina pidetyt maat kuten Kreikka, Bulgaria, Romania jne. Näin ei voi jatkua.

Meille pohjalaisille auto ei ole luksustuote, vaan välttämätön väline liikkumiseen ja työmatkoihin. Meillä täällä lakeuksilla ei ole metroja, eivätkä esimerkiksi bussit kulje vielä riittävän kattavasti kaikkialla.

Myös valtio-omisteisen rautatieyhtiö VR:n toiminta on valitettavan pientä alueellamme tällä hetkellä ja rautatieyhteydet esimerkiksi Suupohjan ja Järviseudun alueille ovat olemattomat.

Esimerkiksi nelihenkisen perheen olisi lakeuksilla suorastaan mahdotonta elää ilman turvallista ja toimivaa autoa.

Autovero tulisi kokonaisuudessaan poistaa ja autoilun muita kustannuksia laskea merkittävästi. Nykyisen korkean verotason myötä turvallisen ajoneuvon omistaminen on valtaosalle ihmisistä mahdotonta.

Tässä yhteydessä voinen todeta veron poiston ja autokannan uudistumisen olevan myös ympäristöteko; uudet autot nimittäin myös kuluttavat vähemmän ja ovat pienipäästöisiä.

Autoveroa on laskettu jo hieman tämän vaalikauden aikana, mutta vain niukasti. Vaikutus on ollut toistaiseksi pieni.

Kuluvalla vaalikaudella on maksettu myös niin sanottua romutuspalkkiota vuosina 2015 ja 2018. Romutuspalkkio on maksettu auton omistajan hankkiessa uuden vähäpäästöisen auton romutukseen menevän autonsa tilalle.

Hyväksi todettua romutuspalkkiojärjestelmää olisi tärkeää jatkaa myös tulevina vuosina autokannan uudistumisen tukemiseksi. Poistuvan veron osuus katetaan valtionbudjetissa karsimalla suuria yritystukia ja tehostamalla julkisen sektorin hallintoja.

Autokantaamme tulee uudistaa ja tässä autoverolla on suuri rooli.

Kestämättömälle verotukselle ja maksujen keräämiselle on tultava loppu.

Tommi Mäki (kok.)

kansanedustajaehdokas

Pohjanmaan Kokoomuksen hallituksen jäsen

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi