Lukijoilta: Asiat hoidetaan yhteistyöllä

Pohjalainen julkaisi 29.11.2018 Reino Kolmosen yleisökirjoituksen, jossa hän kritisoi Vaasan Vasemmisto ry:n 6.11.2018 järjestämää keskustelutilaisuutta Vaasan vanhuspalvelujen tilasta.

Otamme mielellämme kritiikkiä vastaan, sillä uskomme, että asiallinen ja perusteltu kritiikki auttaa laajentamaan näkökulmia asioista ja kehittämään omaa toimintaa. Koemme kuitenkin tarpeelliseksi vastata Kolmosen kirjoitukseen korjataksemme siinä esiintyviä virhetietoja, joita hän tekstissään viljelee.

Kolmosen mukaan tilaisuuden esityksissä ei juurikaan puututtu vanhuspalveluissa esiintyviin puutteisiin. Hän myös luettelee useita sellaisia kirjoituksessaan.

Esityksissä kuitenkin tuotiin esille kaikki hänen mainitsemansa puutteet sekä monia muitakin kuten esimerkiksi riittämätön tiedottaminen palvelutarpeen arvioinnista ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista.

Erityisesti työelämän asiantuntijoiden puheenvuoroissa nostettiin voimakkaasti esille työntekijöiden huolia sekä heidän näkemyksiään tarvittavista parannuksista.

Kolmonen väittää myös Harri Moision kehuneen Vaasan riittäviä resursseja verratessaan kaupunkien vanhuspaluihin käyttämiä määrärahoja. Tämä ei pidä paikkaansa.

Moision graafisesta esityksestä kävi toki ilmi, että Vaasassa satsataan enemmän vanhuspalveluihin kuin monissa vertailukunnissa. Esityksen tarkoitus oli kuitenkin nostaa esille se seikka, että hallinnon osuus Vaasan määrärahojen käytössä on suhteessa suurempi kuin itse käytännön työhön satsattu raha. Tämä ihmetytti meitä ja siihen halusimme myös vastauksia.

Kolmonen kysyy myös, miksi esityksessä ei verrattu koti- ja laitoshoidon määrärahojen kehitystä Vaasassa. Tämäkään ei pidä paikkaansa.

Graafisissa taulukoissa oli hyvin esiteltynä sekä koti- ja laitoshoidon talousarvion että niiden toteuman kehitys vuosilta 2013–2017.

Kolmosen mukaan yhtä ainutta vanhusta ei ollut ilmaantunut paikalle. Mekin olisimme toivoneet sankoin joukoin ikäihmisiä ja muita kuntalaisia paikalle, mutta heitä kuitenkin oli muutama yleisössä.

Tietääksemme yli 75-vuotiaat kuuluvat ikäihmisiin ja tässä yhteydessä kiitämmekin vielä heitä sekä muutamaa muuta kuntalaista osallistumisestaan tilaisuuteen.

Lopuksi Kolmonen toteaa virkamiesjohdon olevan mielissään tällaisista rupatteluhetkistä. Sitä mekin toivomme. Tavoitteemme nimittäin oli nimenomaan luoda uusia avauksia yli puolue- ja toimialarajojen.

Tarkoitus oli, että työntekijöiden ja kuntalaisten ääni tulisi kuuluviin ja voisimme kaikki yhdessä miettiä ja etsiä ratkaisuja ongelmiin. Pelkkä kritisointi ja mustamaalaus ei edistä asioita.

Sanottakoon vielä, että uskomme tilaisuuden herättämän keskustelun vaikuttaneen osaltaan siihen, että pian sen jälkeen käydyssä valtuuston budjettikokouksessa vanhuspalveluihin saatiin lisää määrärahoja.

Anneli Lehto

valtuustoryhmän pj.

Vasemmisto

Katja Angelot

Vaasan Vasemmisto ry., pj.

Kommentoi