Lukijoilta: Ansiosidonnainen päiväraha on ammattiyhdistysliikkeen saavutus

Yrittäjä Jocka Träskbäck syyllistyy itse kirjoituksessaan 8.8. tällä palstalla mainitsemansa pajunköyden syöttämiseen lukijoille. Valtion kassasta ei makseta 94,5 prosenttia ansiosidonnaisen päivärahan kuluista, kuten hän väittää, vaan ainoastaan peruspäivärahaa vastaava määrä.

Käytännössä valtion rahoittama osuus esim. vuonna 2016 kaikista kassojen maksamista etuuksista oli 38,9 %. Ansioon perustuvan osan rahoittavat työttömyyskassa ja Työttömyysvakuutusrahasto. Työttömyysvakuutusrahaston osuus katetaan pääasiassa työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksutuotoilla ja työttömyyskassan osuus pääasiassa jäsenmaksutuloilla. Valtio siis kustantaa jokaiselle työttömälle peruspäivärahan ja ansiosidonnainen osuus rahoitetaan muuten.

Ammattiyhdistysliike on ollut keskeinen vaikuttaja ansiosidonnaisen päivärahan syntyyn. Tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa vuonna 1984 (Pekkanen II) sovittiin järjestelmän käyttöönotosta. Näissä kolmikantaisissa sopimuksissa ay-liike monesti ajoi erilaisia sosiaalisia etuja palkankorotusten kustannuksella. Niinpä tämäkin ansiosidonnainen päivärahaetukin on eräänlainen palkanlisä.

Liittojen ylläpitämät työttömyyskassat ovat yhtä avoimia kuin tämä Suomen Yrittäjien suosima kassakin. Kaikki t-kassat ovat Finanssivalvonnan alaisia. Myös yrittäjillä on oma työttömyyskassansa. Mielenkiintoista onkin, miten eräät yrittäjät ovat enemmän kiinnostuneita siitä, mihin työntekijät kuuluvat, kuin mihin itse järjestäytyvät.

Työntekijöiden on hyvä muistaa, että YTK-kassan perusti yrittäjätaustaiset henkilöt. Keskeinen henkilö oli loimaalainen yrittäjä Juho Paloheimo, joka toimi sen johtajana perustamisesta vuoteen 2005 asti. Monessa yhteydessä hän on tehnyt selväksi, että kassan perustaminen oli ay-liikkeen vastainen toimi. Käytännössä pyritään heikentämään ay-liikettä ohjaamalla työntekijät järjestäytymättömiksi. Ei siis ihme, että yrittäjäjärjestö suosii tätä läheiseksi kokemaansa kassaa. Lieneekö ollut kummina perustamisvaiheessa.

Minusta tämä Yleinen työttömyyskassa voidaankin hyvin näillä suosituksilla virallistaa ”työnantajakassaksi”. Mikäli työnantaja maksaa jonkin työttömyyskassan jäsenmaksun työntekijöilleen, täytyy sama etu ilman muuta kohdistua myös muihin kassoihin kuuluviin. Muussa tapauksessa rikotaan työsopimuslain tasapuolista kohtelua koskevaa pykälää.

Ansiosidonnaisen päivärahan laajentaminen koskemaan kaikkia olisi monella tapaa mielenkiintoinen asia. Käytännössähän ansiosidonnainen työttömyysturva on eräänlainen vakuutus, joka otetaan työttömyyden varalle. Rahoituksesta on aikanaan sovittu ja ansio-osaa rahoittavat suurelta osin työnantajat.

Olen melko varma, etteivät työnantajajärjestöt ole valmiita lisäämään rahoitusta. Tuskin mikään muukaan nykyisin rahoitukseen osallistuva taho. Jäljelle jää valtio, jonka senkään epäilen jatkossakaan osallistuvan ansio-osan rahoitukseen. Jos ja kun jaettava raha ei lisäänny, asian toteuttaminen ja rahoituksen uudelleen sopiminen lienee todella vaikeaa.

Jorma Kivimäki

Vaasa

Kommentoi

  • Pääkirjoitus: Uusi laiva on tärkeä koko Suomen taloudelle

  • Pääkirjoitus: Toiminta puoluepolitiikassa ei saa olla este työnsaannille – Poliitikon työ vaatii kykyjä, vain harvat kykenevät saamaan tarpeeksi ääniä kaupunginvaltuustoon