Lukijoilta: Ammattiyhdistys ei ole yleishyödyllinen yhteisö

Kesäkuun lopulla uutisoitiin Hjallis Harkimon jättäneen lakialoitteen ammattiyhdistysten tilinpäätöstietojen julkistamiseksi. A-studion ohjelmassa oli ote Harkimon haastattelusta ja ohjelmassa kuultiin myös kansanedustaja Susanna Kosken kannanotto. Harkimo oli haastateltuna pohtinut sitä, että olisi aiheellista selvittää ovatko ammattiyhdistykset yleishyödyllisiä yhteisöjä.

Asia on hyvin yksiselitteinen. Ammattiyhdistykset eivät ole yleishyödyllisiä yhteisöjä. Yleishyödyllisyys määritellään tuloverolain 22. pykälässä.

Lain mukaan kolmen kohdan on täytyttävä, jotta yhteisö on yleishyödyllisenä verovapaa tulostaan eikä sen tarvitse tilittää arvonlisäveroa.

Jotta yhteisö saa TVL 22. pykälän mukaisen verovapauden, tulee yhteisön toimia yleiseksi hyväksi. Tämä yleisen hyvän toiminnan periaate ei täyty sellaisessa yhteisössä, missä toiminta on kohdistettu vain yhteisön omien jäsenten edun tavoitteluun – vain yhdistyksen jäsenten edunvalvontaan.

Yleisen hyvän toiminnan periaatteiseen ei myöskään kuulu toiselle osapuolelle haittaa aiheuttavien työnseisauksien tai lakkouhkauksien käyttö, kun yhteisön jäsenten päämäärää ei saavuteta neuvottelemalla.

Toiseksi se ei saa olla suljettu.

Kolmanneksi yhteisön toimintaan osallistuvat eivät saa saada yhteisössä työskentelystään kohtuullista suurempaa palkkaa.

Vasta kun yhteisö on täyttänyt kaikki kolme lain määräämää edellytystä, on yhteisö yleishyödyllinen. Ammattiyhdistysliike ei ole tästä poikkeus.

Ammattiyhdistykset ovat mieltäneet olevansa yleishyödyllinen yhteisö. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä on ollut veronkierto – monen vuoden ajalta ja merkittävässä määrässä.

ANTON POLJATSCHENKO

Verokilpi Oy, yrittäjä

Suomen pienyrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja

Kommentoi