Kieroa voitontavoittelua lain avulla?

Mielestäni metsähallituslakia haluttiin muuttaa, jotta kaikki mahdolliset Metsähallituksen eli valtion eli ”Suomen kansalaisten omistamat” maa- ja merialueet saataisiin rakennettua mahdollisimman täyteen teollisia tuulivoimala-ryppäitä.

Kun kaavat ja rakennusluvat on saatu hyväksytyksi, niin ärhäkän kilpailutuksen avulla ne myydään eniten tarjoaville ulkomaisille sijoittajille.

Tästä on jo Metsähallituksen oma esimerkki.

Kun saivat Kittilässä Kuolavaara-Keulakkopään tuulivoimakaavan ja rakennusluvan lävitse, niin myivät sen heti englantilaisille sijoittajille!

Pala palalta Suomea myydään vastuuttomalla tavalla ja kaiken lisäksi pilaamalla ihmisten, eläinten ja luonnon olosuhteet mitättömällä ja pienitehoisella tuulienergialla.

Muka hiilivapaata ja kestävää kehitystä ympäriinsä toitottaen ja samalla isoja metsäalueita, hiilinieluja surutta kaataen ja teräsbetonia tonneittain maahan istuttaen.

Kyseessä on ainoastaan järjetön kilpailu päästä kiinni tuulivoimatukimiljooniin kansalaisten taloutta yhä lisää kurjistaen, luonto-, ihmis- ja muista arvoista viisveisaten.

Nämä teollisuusalueet on myös tarkoituksella harhauttaen nimetty ”puistoiksi”, jotta asukkaille muodostuisi käsitys ihanasta, ilmaisesta ja vihreästä luonnonmukaisuudesta.

Todellisuudessa kyseessä on Suomen suurin puhallus nimeltä Tuulivoima.

Tuulivoima-teollisuusalueita on rakennettu runsaasti ja rakennetaan yhä lisää nauhamaisesti peräperää etenkin rannikolla.

Jokainen kunta puhuu vain omasta ”pikku puistostaan” jättäen huomioimatta rajanaapurin puolella sijaitsevat muut ”pikkupuistot”.

Sama huolettomuus jatkuu kuntarajasta toiseen, melu-, välkehaitat ja ihmiset huomioimatta, joutsenten ja merikotkien törmäysriskejä vähätellen, vääristellen.

Tehdyt melumallinnukset ovat vain teoreettisia olettamuksia, kun todelliset meluhaitat näissä ”pikku puistoissa” tuhoavat asukkaiden elinoloja.

Mallinnuksissa ei haluta huomioida edes teoreettisesti matalataajuisesta ja infraäänistä aiheutuvia pahoja meluhaittoja eikä syntyviä vakavia terveyshaittoja.

Tuulivoimapakolaisuus Suomessa on jo käsite. Myös Porin ja Merikarvian alueelta löytyy surullisia tarinoita tuulivoimaloiden uhreista.

On täysin kohtuutonta joutua jättämään kotinsa tuulivoimahaittojen takia.

Kuka suojelee lapsia tuulivoimaloiden terveyshaitoilta? Valtuusto? Aiotaanko koko Suomen kansa sairastuttaa, kun tuulivoimaloiden melumallinnuksissa ei huomioida matalataajuisten ja infraäänten aiheuttamia meluhaittoja?

NASA on jo 1980-luvulla todennut niiden haitallisuuden sekä ihmisille että eläimille. Tähdätäänkö tällä kenties syntyvyyden säännöstelyyn?

Ympäri Suomea hallinto-oikeudet täyttyvät kansalaisten tekemistä tuulivoimakaavojen valituksista. Ihmiset eivät valita turhaan vaan pakosta ja perusoikeuksiaan puolustaen.

Nyt tätäkin oikeutta jotkut tahot haluaisivat muuttaa.

Maagi Grahn

Pori

Kommentoi