Ehdollinen vankeus ja valvonta on hyvä rangaistus

Rikosseuraamusvirasto on ilmaissut huolensa nuorisorangaistuksen vähäisestä käytöstä, ja Pohjalainen on myötäillyt huolta pääkirjoituksessaan (17.8.). Lain vähäinen käyttö kertoo, että laki ei ole kovin hyvä. Mielipiteeni on, että siitä voitaisiin luopua kokonaan.


Ehdollinen vankeus, johon liitetään nuorille usein valvontaa, on oikein hyvä seuraamus. Sen ongelma on, että nuoren laiminlyödessä valvontavelvoitteitaan siihen ei ole tehokkaita mahdollisuuksia puuttua. Valvontasuhde on levännyt kokonaan valvojan ammattitaidon ja nuoren oman velvollisuudentunnon varassa. Korjaus on kuitenkin luvassa. Piakkoin tulossa oleva laki ehdollisen vankeuden valvonnasta antaa valvojille uusia työkaluja. Laiminlyönteihin tullaan reagoimaan lain mukaisin huomautuksin ja varoituksin. Laiminlyöntien toistuessa tuomioistuin voi pidentää vuoden pituista valvonta-aikaa. Poliisin tekemä noutokin tehdään mahdolliseksi.

Pohjalaisessa esitettiin toive siitä, että nuoren rangaistusta hoitaisi joku, joka välittää oikeasti ja vuosikaudet. Väitän, että sosiaalialan koulutuksen saanet kriminaalihuoltotyöntekijämme ottavat jokaisen nuoren tuomitun vastaan myönteisenä haasteena. Useimmiten nuori varmasti arvostaa ja totteleekin valvojaansa. Yhteiskuntamme on jo täynnä instituutioita, joissa nuorta seurataan vuosikaudet kovastikin välittäen. On oma perhe, neuvolat, koulut, lastensuojelutyö, nuorisotyö ja paljon nuorille suunnattuja projekteja. Rangaistuksen on hyvä olla ajallisesti tarkasti rajattu ja intensiivinen. Nuoren henkilön liiallista leimaamista kriminaaliksi tulee myös välttää.

Rangaistuksiin kohdistetaan helposti ylimitoitettuja odotuksia. Alamme suuri kysymys onkin, miten saadaan aikaan hyvää, kun rangaistukseen pitää sisältyä kuitenkin jotain kurjaa. Muutoin se ei ole rangaistus ollenkaan.

Valvontatyössä on nykyään käytössä paljon kurssimuotoisia sisältöjä, esimerkiksi viisi keskustelua muutoksesta, suuttumuksen hallinta, liikenneturvaohjelma jne. Näitä käytämme työssämme täysi-ikäisten nuorten kanssa. Alaikäisinä rikostelevat nuoret ovat pääasiassa lastensuojeluntoimien kohteena. Valvojakin pyritään kaikkein nuorimmille järjestämään sosiaalitoimen puolelta.

Virve Airaksinen, johtaja Kriminaalihuoltolaitos Pohjanmaan aluetoimisto Vaasa