Ammattikoulutko vuosityöaikaan?

Olen ja työskennellyt ammattikoulun tietoliikennealan opettajana 15 vuotta. Viime aikoina minua on huolestuttanut puhe vuosityöaikaan siirtymisestä.

Yhteiskunnallisia vuosityöaikakeskusteluja edelsi Sitran selvitys. Siinä todettiin, että koulujen kehittämistehtävät tulevat helposti palkkakiistojen kohteeksi, koska niiden ei katsota kuuluvan peruspalkkaukseen. Kehittämiseen ja muihin koulun osoittamiin tehtäviin vaaditaan lisäkorvauksia, joiden niukkuudesta voi tulla kehittämisen este. Selvityksessä mainittiin koulujen kehittämisen esteeksi raha ja opetusvelvollisuustyöaika.

OAJ kertoo, että kuhunkin työtehtävään saa käyttää niin paljon työaikaa, kuin siihen on työaikasuunnitelmassa varattu, ei enempää. Näin se on nytkin, siksi opettajille maksetaan lisäkorvauksia ja sovitaan lisätöistä erikseen. Yksinkertainen pyrkimys vuosityöajassa on sisällyttää ennen erilliskorvattavia töitä opettajan peruspalkkaukseen.

Nyt kerätään osassa ammattikouluista kokemuksia vuosityöajasta.

Työnantaja pitää oppitunteihin lasketun suunnitteluajan tässä vaiheessa reiluna, jotta saadaan kokeilusta positiiviset kokemukset. Kun vuosityöaikakokeilut vakiintuvat, suunnittelutuntimäärää voidaankin leikata sitten pikku hiljaa.

Mikäli vuosityöaika tulee, oleellista olisi pitää kiinni nykyisestä oppitunteihin liittyvästä 50 prosentin suunnittelutuntimäärästä ja laittaa suunnittelun minimimäärä sopimuksiin.

Ammatillista koulutusta on tehostettu jo pitkään ja opetusresurssit on viety minimiin. Vuosityöaika pahentaa tilannetta entisestään, sillä työ keskittyy entistä harvemmille. Jos vuosityöaika tulee, se pitää sopia nykyisiä kokeilusopimuksia paremmin ehdoin.

Ihmettelen miten OAJ on kokeilusopimuksissa antamassa esimerkiksi iltalisämme pois vastikkeetta. Reformin myötä heikennys koskettaa monia.

JUSA SAARELA

Pori

Kommentoi