RKP:lla on kovat piipussa

Pohjanmaan liitto näyttää ottavan menettelytavoissa mallia Vaasan sairaanhoitopiiristä. Kysymys ei ole oikeudesta toimia miten vain, vaan ylimielisyydestä ja röyhkeydestä toimia miten vain silloin, kun RKP:lla on organisaatiossa yksinkertainen enemmistö.

Pohjanmaan liiton hallitus oli päättänyt iltakoulusta, mutta kokous muutettiin muodollisesti hallituksen kokoukseksi pykälineen ja päätösehdotuksineen.

Vaasan sairaanhoitopiirin miljoonapiiriasiassa vaadittiin esityslistan mukaan periaatekannanottoa ilman minkäänlaista etukäteen lähetettyä pohjaa, puhumattakaan siihen liittyviä perusteluja! Virallisen kokouksen menettelyksi tämä oli täysin poikkeuksellista.

Sen verran oli vaivauduttu, että Länsirannikon miljoonapiirin raportista oli kopioitu johdanto-osa päätöksentekijöille. Suullisessa esittelyssä ei pystytty menemään mihinkään sairaanhoidollisiin kysymyksiin.

Päätösehdotus muuttui kokouksen kuluessa niin, että tuli tehdä periaatelinjaus jatkovalmistelun pohjaksi. Kannanotosta päätetään 21.11.

Valmistelun puutteista viis, RKP:n mielipide oli valmiina. RKP:n enemmistö saneli jälleen kerran omasta ryhmähuoneestaan päätöksen. Kokoukselle oli ilmoitusasia, että RKP vaatii Pohjanmaan liiton puoltavan Vaasan sairaanhoitopiirin miljoonapiirin vaihtoa, joten kannanoton valmistelu jatkuu tältä pohjalta.

Siinä missä vaasalaiset vaativat vaihtoehtojen (Turun ja Tampereen) vertailua ennen alueellista päätöksentekoa, rkp-läinen edustaja totesi: "Koska vertailua ei ole tehty ja asia on hyvin valmisteltu, olen Turun kannalla"!

Vaasan kaupungin delegaatio sai Tampereen yliopistolliselta keskussairaalalta varsin vakuuttavat suulliset vastaukset sairaanhoitopiirimme ja keskussairaalamme aseman tulevaisuutta koskeviin tärkeimpiin kysymyksiin.

Tampere turvaa meille mm. täyden palvelun keskussairaalapäivystyksen kuten Turkukin. On monia kiistattomia seikkoja, joiden suhteen Tampere on meille jopa parempi vaihtoehto kuin Turku.

Silti edelleen puuttuu yhteismitallinen vertaileva selvitys Tampereen ja Turun väliltä. Kokouksen aikana RKP:sta jopa ammuttiin, että vaasalaisten Tampereen audienssin aikana keskustelusta tekemäni tekninen muistio ei olisi vastannut totuutta ja että sanakin Tampereen puolesta tosiasiassa tarkoittaisi, että keskussairaalamme ja sen työpaikat halutaan ajaa alas!

Mistä RKP luulee löytävänsä yhtäkään vaasalaista luottamushenkilöä, joka ei hae ja vaadi ratkaisua, joka on sekä Vaasan sairaanhoitopiirin potilaille, heidän omaisilleen että sairaalan tulevaisuuden kannalta paras mahdollinen.

Nyt esillä olevissa kysymyksissä RKP on suuri ja Vaasa pieni!

Tämmöisillä hyökkäyksillä RKP tarkoituksella karkottaa Vaasan työssäkäyntialueeseen kuuluvia suomenkielisiä Kyrönmaan kuntia Etelä-Pohjanmaan syliin sekä tekee karhunpalveluksen seudullemme ja sen tulevaisuudelle.

Kun RKP:n panokset ovat nousseet tähän mittaan, ainoa viisas teko on ottaa aikalisä sairaanhoitopiirin miljoonapiirin vaihtoa koskevaan ehdotukseen.

Marjatta Vehkaoja

kaupunginhallituksen 1. vpj Vaasa