Mielipidekirjoitus: Sipilä valehteli vaasalaisille

”Suurimmat teot tapahtuvat hiljaisuudessa ja piilossa”. Sanonta tuli mieleen, kun pääministeri Sipilän mielipidekirjoitus tuli julki 20.12. En vain voinut uskoa, että viikkokaupalla oli eduskunnassa riidelty mitättömän asian takia.

Sanomalehtikasasta löysin langan, jonka päässä löytyi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raportti ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen, käytön ja tuottamisen alueelliset muutokset”. Pääministeri Sipilä sanoi: ”Alustavan virkamiesarvion mukaan noin 100 potilasta siirtyy vuodessa Seinäjoelle ja 1 550 yliopistosairaalaan, eniten Tampereelle”.

Raportista selviää, että kun on toteutettu suunnitellut muutokset, Seinäjoelle siirtyisi tämän päivän potilasvolyymilla 4 300 potilasta ja yliopistosairaalalle 2 000 potilasta nykyisen 1 100:n sijaan.

Raportti kertoo myös: ”Terveyspalvelujen keskittäminen laskee tämän työn perusteella nettomääräisesti työpaikkojen määrä joillakin sadoilla koko maassa”. Sen sijaan vajaat 10 000 työpaikkaa siirtyy eri maakunnille, lähes poikkeuksetta niille maakunnille, joissa keskusta on suurin puolue.

Pidemmän matkan sairaalalle saa 35 000 potilasta vuodessa. Pisimmät matkat ovat Kainuusta 1,5 tuntia, Keski-Pohjanmaalta 1,5 tuntia ja Pohjanmaalta 1–1,5 tuntia. Raportissa otetaan kantaa: ”Jos päivystysmatkaan kuluu yli tunti, saavutettavuus on jo huono ja matkakustannukset suuria”.

Kukaan ei ole edes maininnut, että omaisten vierailut ja läsnäolo vaikeutuvat etäisyyden kasvaessa, mikä on suorastaan traagista, kun lapsia on kyseessä.

Uudistuksen tärkeimmän tavoitteen kerrottiin olevan ”samanlaisten sote-palvelujen varmistaminen jokaiselle kansalaiselle”. En tiedä, olisinko ylpeä vai loukkaantunut siitä, että en enää kelpaa Suomen kansalaiseksi.

Pääministeri Sipilä sanoo: ”Viimeaikaisessa keskustelussa on esiintynyt väitteitä, että uudistus vaikuttaisi yritysten tai kaupungin vetovoimaan. Edellä sanotun valossa on vaikea ymmärtää väitteitä paikallisen elinvoiman hiipumisesta päivystysuudistuksen takia”.

Jos pääministerillä on vaikeuksia ymmärtää asioita, minä ehdotan, että hän ottaisi valtioneuvoston virkailijat avuksi. He ymmärtävät asian niin hyvin, että esittävät raportissa 5 tekstikappaletta ja 12 kuvaa siitä, kuinka radikaalisti talousnäkymät paranevat niissä kaupungeissa, jotka saavat täyspäivystyksen ja kuinka synkkä on tulevaisuus, jos toimintoja viedään.

Siteeraan vain pari tekstikappaletta: ”Palvelujärjestelmän kustannustehokkuuden parantaminen aiheuttaa osittain kielteisiä vaikutuksia muun muassa palvelujen saavutettavuuden heikkenemisenä ja palveluja menettävien alueiden elinvoimaisuuden vähenemisessä.” ”Laajan päivystyksen sairaalakaupungeissa voi syntyä lyhyellä aikavälillä puutetta osaavasta työvoimasta, mutta pitemmällä aikavälillä kaupunkien vetovoima kasvaa monipuolisten työuramahdollisuuksien ja hyvän palvelutason myötä. Muissa kaupungeissa työpaikkamäärän väheneminen heikentää alueen työllisyystilannetta ja yksityistä kulutuskysyntää, johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten hakeutumisen töihin muualle ja heikentää alueen vetovoimaa asukkaiden ja yritysten silmissä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ratkaisut vaikuttavat myös muiden toimialojen kehitykseen.”

Päivystyksen menettäminen on vain pieni osaa pahasta. Raportti perustuu siihen, että kaikki vaativa ”keskitetään”.

Sote-ministeriö piti yhtenä syynä Vaasan tuomitsemiseen, että on vaikeampi saada lääkäreitä Vaasaan, mikä ei ole totta nyt, mutta tulee olemaan todellisuutta, jos Vaasan keskussairaalasta viedään kaikki kiinnostavaa.

Raportti ennustaa, että Pohjanmaa ajan myötä menettää 2 000 työpaikkaa ja Etelä-Pohjanmaa saa 2 200 lisää vuoteen 2030 mennessä. Jos niin käy, ei paljoa ole enää Vaasassa.

Raportti on monella tavalla ”tieteellinen”, mutta jotta säästöä syntyisi koko spektaakkelista, on jouduttu tekemään karkea virhe, eli on oletettu, että tuottavuus nousee täyspäivystyssairaaloissa mutta ei muualla.

Tähän saakka Vaasan tuottavuus on noussut yhtä hyvin kuin Seinäjoen, vaikka SKS on 25 prosenttia suurempi. Koko ”säästö” on siis keksitty.

VKS:n hoidon laatu on parempi. Jos esimerkiksi kaikki sydänpotilaat ”keskitettäisiin” Seinäjoelle, ehkä 10 kuolisi matkalla ja tilastojen mukaan 20 perillä, siis yli sen, mitä tapahtuisi VKS:ssa

Edellä käsitelty raportti on ollut valmiina monta kuukautta, mutta päivitetty joulukuun alussa. Sen valossa ymmärtää, minkä takia on ollut kiire saada päivystysasetus leimattua ennen totuuden leviämistä.

Jos Suomi olisi demokratia, hallitus joutuisi eroamaan tällaisten valheiden jälkeen. Mutta keskusta toimii diktatoorisesti, ja diktaattorit eivät yleensä eroa vaikka maa häipyy alta.

DANIEL PARO

Koivulahti, Mustasaari

Kommentoi