Uutta työtä katoaa - ja syntyy lisää

Vaasan yliopisto miettii puolen miljoonan euron säästämistä. Säästöjä saadaan luopumalla kiinteistöistä ja lopulta myös vaikeilla irtisanomisilla.

Pohjanmaalla irtisanottiin viime vuonna enemmän ihmisiä kuin keskimäärin muualla johtuen juuri korkeakoulujen irtisanomisista. Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yt-neuvotteluissa on vaakalaudalla 95 työpaikkaa.

Vaikka potkuja jaetaan, toisaalla syntyy myös uusia työpaikkoja.

Talouden niin sanottua luovaa tuhoa tutkinut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan Mika Maliranta arvioi Suomeen syntyvän yli 190 000 työpaikkaa 2016. Työpaikkoja katoaa suunnilleen saman verran (Yle 8.1.).

Eri tahojen analyyseistä voi tehdä erilaisia johtopäätöksiä. Kun Etlan mukaan liike-elämän ja rahoituksen palveluihin syntyy uusia työpaikkoja, SAK laskee samaan aikaan, että yksityisten palvelualojen irtisanomiset kasvoivat viime vuonna lähes 60 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.

Palvelualojen yritykset irtisanoivat viime vuonna 6 400 työntekijää, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin teollisuusaloilla. Voi arvioida, että myös palvelualoilla on vaikeaa jatkossakin.

Viime vuonna Suomessa sai potkut SAK:n laskelmien mukaan noin 12 000 työntekijää. Määrä on viisi prosenttia vähemmän kuin 2014. Suhdanne olisi näin hivenen korjaantumassa parempaan päin. Kuntien irtisanomiset eivät ole tilastossa mukana.

Käsitystä myönteisemmästä käänteestä tukee se, että yt-neuvottelut koskivat viime vuonna yli 109 000:ta palkansaajaa, mikä on runsaat 10 000 vähemmän kuin vuonna 2013.

Teollisuuden työpaikat ovat olleet jo vuosia vaarassa. Vaasan seudun vientiteollinen toimeliaisuus alkaa olla merkittävä poikkeus Suomessa, vaikka myös energia-alan yritykset ovat joutuneet irtisanomaan satoja työntekijöitä.

Suomen teollista nousua hankaloittaa paitsi Venäjän talouden surkea tila, myös viime viikkojen epävakauden uutiset Aasiasta. Sinne esimerkiksi Pohjanmaalta ponnistavat energia-alan yritykset ovat onnistuneet saamaan viime vuosien aikana hyvän jalansijan.

Rakennemuutos on ravistellut 2000-luvulla rajusti metsäteollisuutta ja Nokia-vetoista elektroniikkateollisuutta. Nyt näyttäisi siltä, että näiden alojen vaikein jakso olisi ylitetty.

Nokia näkyy onnistuneen rohkeassa ratkaisussaan luopua matkapuhelimista ja metsäyhtiöt elävät uutta tulemista Aasian-markkinoiden sellu-kysynnän ja uusien keksintöjen ansiosta.

Suomessa on yhä paljon hyvää elinkeinoelämän kannalta, mikä herkästi unohtuu penseässä ilmapiirissä.

Amerikkalainen talouslehti Forbes listasi joulukuussa maat sen mukaisesti, missä on paras yrittää (Forbes 16.12.2015). Pohjoismaat menestyivät hyvin, sillä Tanska sijoittui listan ykköseksi, Norja kolmanneksi, Ruotsi viidenneksi ja Suomi kuudenneksi.

Suomeen on yhä luottoa kansainvälisesti. Toivottavasti sitä on myös maan sisällä, sekä yrityksissä että työntekijäpuolella.

Kommentoi