Pääkirjoitus: Vanhustenhoidon suosituksissa ei ole järkeä, jos ministeriökin kiertää niitä

Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto Super on älähtänyt hallituksen linjauksesta, joka on sen mukaan johtanut hoitajien määrän vähenemiseen vanhustenhoidossa. Superin mukaan hoidon laatu on samalla kärsinyt.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi kesäkuun lopussa uuden suosituksen, jossa kasvatettiin niiden ammattinimikkeiden ryhmää, jotka voidaan laskea mukaan vanhustenhoidon hoitajamitoitukseen.

Käytännössä nimikkeiden määrä kasvoi kahdella: hoiva-avustajilla ja viriketoiminnan ohjaajilla. Hoiva- avustajaksi voi kouluttautua aikuis- tai työvoimakoulutuksena, eikä heillä ole varsinaista tutkintoa. Viriketoiminnan ohjaaja voi olla esimerkiksi askarteluohjaaja. Muut ammattinimikkeet, kuten fysioterapeutit, on laskettu hoitajamitoitukseen jo aiemmin.

Superin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan muutoksen vuoksi henkilömitoitus hoitotyössä olisi käytännössä pudonnut joissain yksiköissä vain 0,32 työntekijään hoidettavaa kohti, vaikka suositus on 0,5 (Helsingin Sanomat 11.10.).

Ministeriön näkökulma kertoo, miten laskelmoidusti vanhustenhoidosta päätetään. STM:n mukaan se laajensi henkilömitoitukseen laskettavien ryhmää, koska halusi monipuolistaa vanhusten palveluita ja parantaa näin heidän arkeaan. Ministeriön tavoitteena on esimerkiksi lisätä vanhusten osallistamista ja sosiaalista elämää. Jos uusia tehtävänimikkeitä ei olisi huomioitu hoitajamitoitukseen mukaan, ne nähtäisiin yksiköissä lisäkustannuksina, jotka jäävät helposti toteuttamatta, koska se maksaa.

Nyt säästö saadaan sillä, että hoitajien määrä vähenee rikkomatta suosituksia. Ministeriön suositukset koskevat tehostettua palveluasumista. Sen piiriin pääsee jonotuksen jälkeen, kun täyttää kriteerit, kuten toimintakyvyn pysyvä alentuminen.

Ministeriön suositukset herättävät kysymään, tehdäänkö vanhuksia koskevia päätöksiä tarkoituksenmukaisin perustein.

Hoitajat säilyvät edelleen suurimpana työntekijäryhmänä, sillä esimerkiksi hoiva-avustajia on hoitajien määrään verrattuna vain kourallinen. Avustajat eivät saa työskennellä yksin eivätkä vastata lääkityksestä.

Kommentoi