Pääkirjoitus: Tapauskohtaisten päätösten aika ohi, funkistaloja tarkasteltava kokonaisuutena

Vaasan kaupunkikuva muuttuu vauhdikkaasti. Sitä pidetään myös kehityksen merkkinä.

Kärjistäen voisi sanoa, että Vaasassa on jo totuttu siihen, että kaupungista puretaan kauniitkin vanhat puutalot, kun ne ovat jostain syystä jääneet hoitamatta ja rapistuneet. Korjaamisen sanotaan tulevan liian kalliiksi.

Puutalohävityksen lisäksi Vaasaan on vyörynyt toinen tuhoaalto.

Tällä hetkellä katoamassa ovat myös 1900-luvun alkuvuosikymmenien funkistalot ja myöhemminkin funkisvaikutteita saaneet rakennukset. Ne ovat yleensä kivitaloja, usein valkoisia.

Osaa niistä on totuttu pitämään jonkinlaisina ympäristönsä maamerkkeinä.

Viimeksi tietoon tullut tapaus on purkuluvan saanut nelikerroksinen Luotsitalo satamassa. Tuore tapaus on myös museonrannan betonisiilot, joiden kaatamiselle on saatu valtuuston siunaus. Niidenkin tyylissä on ripaus funkista.

Purkaminen odottaa niin ikään vanhaa linja-autoasemaa, niin sanottu Kardanin taloa Sepänkyläntiellä, Valkolinnaa ja kahta kerrostaloa keskussairaalan alueella.

Entinen Vaasa-opiston rakennus sen sijaan on suojeltu, ja myös Saunatalon kaupunki on säästämässä.

Suuri osa näitä rakennuksia koskevista päätöksistä on tehty pikku hiljaa ikään kuin osissa samalla, kun alueen kaavaa on tarkistettu.

Kaavatyön yhteydessä rakennusten kohtaloa on puntaroitu tapauskohtaisesti, ja tultu siihen tulokseen, että niiden tilalle saadaan uuden kaavan valmistuttua jotain parempaa.

Toinen tavallinen purkamiseen johtava peruste on rakennuksen huono kunto ja korjauskustannusten kalleus.

Nyt on syytä pysähtyä ja pitää hengähdystauko funkisvaikutteisten talojen hävittämisessä. Kaupungin pitää kartoittaa, kuinka monta tyylikauden edustajaa sen alueella vielä on. Tapauskohtaisten päätösten aika on ohi, ja jäljellä olevia funkisrakennuksia on tarkasteltava kokonaisuutena ja tehtävä suunnitelma säilytettävistä. Olisi anteeksiantamatonta, jos Vaasa sallisi uudistuotannon huumassa pyyhkiä pois katukuvastaan yhden kokonaisen aikakauden.

TERHI EKOLA

Kommentoi