Pääkirjoitus: Kulttuuriperintö kaipaa vaalimista ja ansaitsemaansa arvostusta

Vasa svenska lyceumin kirjasto on päässyt Unescon kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin.

Åbo Akademin omistuksessa olevaa kokoelmaa säilytetään tiedekirjasto Tritoniassa.

Vanhimmat teokset ovat 1500-luvulta.

Maailman muisti -rekisterin tarkoituksena on paitsi suojella arkisto- ja kirjastoperintöä, myös parantaa sen saavutettavuutta ja lisätä tietoisuutta sen olemassaolosta.

Sitä, että vaasalaiskokoelma tunnustetaan osaksi historiallista jatkumoa, voi vain arvostaa. Kokoelmapäällikkö Christina Flemming huomauttaa, että kokoelma on ainutlaatuinen ikkuna Vaasan ja koko Pohjanmaan historiaan.

Kokoelmassa on niin harvinaisia kirjojen ensipainoksia kuin aikakauttaan edustavia erilaisia painotuotteita.

Osa Tritonian hallussa olevasta historiallisten kirjojen kokoelmasta on saatavina myös digitaalisessa muodossa. On hyvä, että aineistoa myös digitalisoidaan, sillä painetut kirjat eivät säily ikuisesti. Iso osa historiallisen Wasa Gymnasiumin kirjaston teoksista tuhoutui Vaasan palossa 1800-luvulla.

Silti myös alkuperäisteosten kokoelmien säilyttäminen puoltaa paikkaansa, kun siihen on kerran mahdollisuus.

Internetin aikana tiedosta sanotaan olevan jopa liikaa tarjontaa.

Samaan aikaan, kun tietoa on periaatteessa kaikkien ulottuvilla valtavat määrät, on tullut yhä tärkeämmäksi erottaa joukosta historiallisesti merkittävä tieto.

Kaikki tieto ei ole yhtä arvokasta, eikä tieto myöskään säily ilman määrätietoista työskentelyä ja vaivannäköä. Monesti tiedon arvon näyttääkin aika. Se suhteuttaa tapahtumat ja ilmiöt oikeisiin mittasuhteisiinsa, ja osoittaa niiden merkityksen.

Vaasalla on pitkä historia koulutuksen ja sivistyksen arvostajana, ja sillä on merkitystä myös koko Suomen kannalta. Vaasasta on aiemmin nostettu esiin kaupungin merkittäviä taidekokoelmia. Nyt vuorossa on historiallinen kirjasto.

Arvokas kulttuurihistoriallinen perintö ansaitsee tunnustusta, samoin sen säilyttäjät.

Kommentoi