Huolestuttavaa määritellä lapsen päivähoidon alkamiselle tarkka ikä

Varhaiskasvatusta ollaan tuomassa kiihtyvällä vauhdilla osaksi koulutusjärjestelmää. Tämä saattaa tarkoittaa myös sitä, että yhä nuorempien lasten suoriutumista halutaan päivähoidossakin verrata ikätovereihin.

Lähestytään uhkaavasti tilannetta, jossa lapsia verrataan, taitoja luokitellaan ja niille asetetaan mittareita.

Toinen osaa kaksivuotiaana lyödä vasaralla naulaa lautaan, toinen osaa hipaista tietokoneelta piirretyt. Miten taitoja verrataan? Kumpi tarvitsee lisää vauhtia ja tukiopetusta?

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) innostuu tutkimuksesta, joka todistaa lapsen hyötyvän varhain alkavasta päivähoidosta. Verrokkimaista ei tässä asiassa ole pulaa.

Tutkimustulosta seuraa ajatus, joka on helposti ennakoitavissa. Grahn-Laasonen on valmis lyhentämään kotihoidontuen kuukausia. SAK:n malli on hänestä paras. Siinä kotihoidontuki korvattaisiin puolen vuoden pituisella hoitorahalla ja vanhempainrahakautta pidennettäisiin vuoteen.

Opetusministeri haluaa kannustaa vanhempia varhaiseen päivähoitoon. Samalla varhaiskasvatuksesta tulisi jatkumo koulutusjärjestelmälle. (Pohjalainen 18.11.)

Sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistosta veisi lapset päivähoitoon entistä aikaisemmin. Paras ikä hänestä on 2-vuotiaana. Tulosten mukaan 1-3-vuotiaana aloitettu päivähoito edistää koulumenestystä.

Näkökulma on osin yksioikoinen, koska myös lapsen tausta selittää menestystä. Hyvinkoulutetut vievät lapsensa aikaisin hoitoon ja heidän lapsensa kouluttautuvat pisimmälle.

On huolestuttavaa määritellä lapsen parasta hoitoikää. Kotona lastansa hoitavia ei ole tarpeen syyllistää.

Tutkimus ei saisi myöskään vapauttaa kotia kasvatusvastuusta. On hyvä, että se päästää paineesta perheet, joille aikainen päivähoito on ainut mahdollisuus. Lapsen onnen tekijöitä on aina arveluttaa määritellä. Ryhmässä on ilonsa ja riskinsä.

Ero vanhemmasta ja melu koettelevat. Ei kai ole pakko kasvattaa lapsen stressinsietokykyä jo yksivuotiaana. On myös pohdittava, kuinka paljon lapsi kaipaa ikäisiään 2-vuotiaana.

Tutkimus on tärkeä. Se tukee päivähoitoa, patistaa oikeaan suuntaan. Monen vanhemman unelma täyttyy, jos kodinomaisuus toteutuu hoidossa.

Kommentoi