Vapaaehtoinen maanpuolustus on tärkeää

Uskottavan maanpuolustuksen onnistuminen vaatii tahtoa, taitoa ja välineitä. Tahto on näistä tärkein, ja suomalaisten kansainvälisestikin tunnettu korkea maanpuolustustahto on puolustuskyvyn ja turvallisuutemme kulmakivi. Yhtenä osoituksena voi pitää yli 120 000 suomalaisen miehen ja naisen kuulumista vapaaehtoisiin maanpuolustusjärjestöihin. Luku on merkittävä, mutta vielä hienompaa on se pyyteetön vapaaehtoistyö, jota suomalaiset näissä järjestöissä maanpuolustamisen ja osaamisensa kehittämisen eteen tekevät. Tämä on suomalaisten vahva tahdonilmaisu.

Olen viime vuosina ollut mukana useissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä Naisten Valmiusliiton harjoituksissa kouluttamassa kyberturvallisuuden taitoja. Osaamisen tason ja oppimisen halun on kurssilaisissa voinut havaita korkeaksi. Samalla tapahtuu tärkeää yhteiskuntamme sisäistä verkostoitumista ja opitaan uusia niin kansalaistaitoja kuin kriisivalmiuksia.

Ikävä asia on ollut, että kursseille on ollut halukkaita moninkertainen määrä kuin kursseille on ollut mahdollista ottaa mukaan.

Koulutettavien määrä on ollut 2010-luvulla jatkuvassa kasvussa. Tilannetta ei helpota se, että maanpuolustusjärjestöt varautuvat tällä hetkellä valtionavun supistuksiin, mikä heikentää mahdollisuuksia säilyttää koulutuksessa edes nykyinen taso – samanaikaisesti kun suomalaisia hakeutuu koulutuksiin yhä enemmän.

Esimerkiksi nuorille suunnattu koulutus, kuten lukiolaisten turvakurssit, on niin suosittua, että vain osa halukkaista voidaan ottaa mukaan.

Naisten valmiusharjoituksiin ilmoittautuneita on ollut kaksinkertainen määrä kurssipaikkoihin nähden. Kysyntään on vaikea vastata, jos samaan aikaan resursseja pienennetään.

Suomalaisten vapaaehtoiselle halulle lisätä turvallisuusosaamistaan ja valmiuksiaan on annettava vahva arvo. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemista on vahvistettava.

Monissa maissa ollaan luultavasti kateellisia siitä, miten suomalaiset haluavat vapaaehtoisesti ja omatoimisesti kehittää osaamistaan ja toimintakykyään sekä samalla tuoda osaamista yhteiskunnan turvallisuuden edistämisen käyttöön.

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on erittäin kustannustehokas tapa täydentää reserviläisten ja lisätä muidenkin suomalaisten osaamista. Se, että valtio tukee maanpuolustusjärjestöjen toimintaa, on välttämätöntä ja tärkeää.

Vapaaehtoiset ja maanpuolustustahtoiset suomalaiset tukevat yhteiskuntamme turvallisuuden vahvistamista sekä lujittavat tahtoa puolustautua meitä uhkaavissa turvallisuustilanteissa. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitys myös sotilaalliselle puolustukselle on hyvin tärkeä.

Samalla on pohdittava, miten vapaaehtoista osaamista voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin normaali- ja poikkeusolojen tilanteissa.

Ennalta-arvaamaton turvallisuusympäristömme osaltaan kannustaa tähän pohdintaan. Määrärahaleikkausten sijasta vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukea pitäisi nyt pikemminkin kasvattaa.

Erityisen ”Kyberturvajoukon” perustamista tulee myös avoimesti ja kiihkottomasti harkita.

Mallia voi ottaa Viron Kaiseliitistä, jonka yhteydessä on oma kyberyksikkö. Kyber-Kaitseliitissä toimii muun muassa alan ammattilaisia ja opiskelijoita. Kriisitilanteessa kyberyksikkö tukee viranomaisia kyberhyökkäyksiä torjuttaessa.

Suomessa on jatkossa aiempaakin tärkeämpää koota suomalaista kyber-osaamista yhteen, tarjota yhteiskunnan turvallisuutta ja maanpuolustustyötä edistävää koulutusta sekä myös edistää oikeiden eettisten periaatteiden noudattamista yhä digitalisoituvassa maailmassamme. Ja ennen kaikkea huolehtia suomalaisten maanpuolustustahdosta.

Aalto-yliopiston professori ja kyber- turvallisuusjohtaja Insta Oyj:ssä

Kommentoi