Pysäköinninvalvonnan tavoitteet

Kunnallinen pysäköinninvalvonta aloitti toimintansa Seinäjoen kaupungissa 1.9.1974.

Seinäjokea voidaan pitää pysäköinninvalvonnan uranuurtajana, sillä ennen Seinäjokea kunnallista pysäköintivalvontaa harjoitettiin vain suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Laki pysäköintivirhemaksusta tuli voimaan 1.9.1970. Lain mukaan kunta voi poliisin ohella huolehtia pysäköinninvalvonnasta. Pysäköinninvalvonnasta perittävät maksut saa kunta.

Tällä hetkellä kunnallinen pysäköinninvalvonta kattaa lähes koko maan.

Vaikka laissa ei pysäköinninvalvonnalle ole säädetty erityisiä arvoja, ovat lain esitöissä esitetyt näkemykset ja kunnissa laaditut ohjeet muovanneet periaatteita, jotka ovat viitoittaneet pysäköinnistä vastaavien viranhaltijoiden toimintaa.

Yksi niistä on edistää valvonnalla liikenteen sujuvuutta.

Toinen merkittävä tavoite on suunnitella pysäköintiratkaisuja niin, että myös keskikaupungin liikkeillä on mahdollisuus toimia kannattavasti.

Pysäköinnintarkastajien ja pysäköinninvalvojien on työssään noudatettava tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden vaatimusta. Pysäköinninvalvonnan on luonnollisesti huolehdittava liikenneturvallisuudesta.

Tässä työssä on tarvittu pysäköintimittareita ja pysäköintikiekkoja, mutta samalla huolehdittu myös siitä, että vapaita pysäköintipaikkoja on kohtuullisesti tarjolla. On pidetty joulun alla "vapaita pysäköintipäiviä", kokeiltu maksuttomia viikkoja ja kuunneltu yrittäjien mielipiteitä.

Seinäjoen kaupunki myönsi ensimmäisenä Suomessa sotien veteraaneille ilmaisen pysäköinnin, mikä on saanut paljon kiitosta osakseen.

Pysäköinninvalvonnan tavoitteena ei lain mukaan saa olla yksin taloudellisen voiton tavoittelu.

Pysäköinninvalvonnan arvot ovat kuitenkin koventumassa; osin yksityisen pysäköinninvalvonnan vuoksi. Se kun on harjoittajalleen bisnestä, vaikka palveleekin toisaalta tavaratalojen ja muiden toimeksiantajien päämääriä.

Seinäjoen kaupungissa pysäköinnin järjestämisestä ja operoinnista on pari vuotta vastannut Seipark Oy. Yhtiön mission mukaan se operoi kadunvarsipysäköintiä siten, että se tukee Seinäjoen keskustan kehittämistavoitteita ja ovat asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä.

Vision mukaan yhtiön toiminnan myötävaikutuksella syntyy pysäköintikulttuuri ja asiakkaat kokevat pysäköinnin helpoksi, turvalliseksi ja viihtyisäksi.

Jälleen kerran visiot ja missiot ovat ristiriidassa käytännön kanssa.

Yhtiö on pystyttänyt katujen varret täyteen pysäköintimittareita.

Keskikaupungin yrittäjät ovat harmissaan, kun autoilijat karttavat keskikaupunkia. Pysäköintivirhemaksulain periaatteita on vaikea noudattaa.

Olen tehnyt valtuustolle kysymyksen siitä, mitä uudella pysäköintikulttuurilla ymmärretään? Ohjaako taloudellisen voiton tavoittelu yhtiön toimintaa?

Onko kokonaan unohdettu hyvän pysäköintivannonnan periaatteet, joita edellä olen pyrkinyt kuvaamaan?

Ilmari Ylä-Autio

Kirjoittaja on seinäjokelainen lakimies ja liikuntaneuvos