Kolumni: Ota rakennus- hankkeesi alku hitaasti

Ensi keväänä kuokka maahan ja uusi koti pystyyn vauhdilla?

Jos se on suunnittelemasi aikataulu, on paras ryhtyä toimeen jo nyt, syksyn lähestyessä. Kyllä, vaikka ajatuksissasi olisi avaimet käteen –tyyppinen talo.

Omatoimirakentamiseen ei moni enää ryhdy, vaikka se lienee toteutuskustannuksiltaan kilpailukykyinen ratkaisu. Harvan aika ja taito siihen riittävät. Ja talotehtaiden tarjoukset ajavat mielestäni omatoimisen ohi, kun rakennuksen elinkaarikustannuksia ja laatua kokonaisuutena arvioidaan.

Tyyppitaloihin en kuitenkaan yksinomaan tukeutuisi, mutta hyvän pohjan ne antavat suunnittelun alussa. Useinhan ajatellaan, että mallistosta poimimalla löytyy se paras ratkaisu.

Uskon monelle perheelle sen sopivimman syntyvän eri malleja arkkitehdin kanssa hiomalla. Silloin voidaan karsia turhia neliöitä, sijoittaa perheen erikoistoiveet tehokkaasti ja saada tyyppitalokin yksilöllisesti istutettua tontin vaatimuksiin.

Lähtemällä valmiista pohjaratkaisusta on mahdollista säästää rakennussuunnitteluvaiheessa sekä aikaa että rahaa.

Tärkein tekijä onnistuneelle hankkeelle on kuitenkin kokonaisaikataulu, eri päätösten ja toimenpiteiden ajoitus.

Jos teet isoja päätöksiä liian myöhään, vaikeutat jouhevaa hankkeen eteenpäinmenoa. Toisaalta yhtä haitallista lopputuloksen kannalta voi olla vikaan mennyt valinta, joka tehdään liian aikaisin tai puutteellisin tiedoin.

Aloita siis hankesuunnitelmasta!

Sen laadintaa ei määritä lainsäädäntö eikä rakennusvalvontakaan, mutta se antaa pohjan koko projektille ja ohjaa eri osapuolten kaikkea yhteistoimintaa.

Pientalohankkeissakin vaadittavien vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan tärkeä rooli on auttaa jo aikatauluttamisessa.

Tärkeimpiä päätöksiä hankesuunnittelua tehtäessä on toteutusmuodon harkinta, jolloin määritetään tapa kilpailuttaa rakentaminen. Toteutusmuoto sanelee eri osapuolten riskit ja hyödyt, ja se vaikuttaa jo suunnittelunkin hankintaan.

Koko rakennusprojektin ja erityisesti myös kohteen laadun kannalta olennaista on, että aikataulu on realistinen. Sen pohjana toimii rakennuttajan tavoitteellinen kokonaisaika, vaikkapa ”jouluksi kotiin”. Hankesuunnitelma edesauttaa hankkeen etenemistä suunnitellusti ja oikea-aikaisesti.

Ja jo sopimusta tehdessäsi varmista myös se, että kun kotisi otetaan valmistumisen jälkeen käyttöön, urakoitsijalle jää takuutöiden suoritusvelvollisuus.

Varmista sopimuksessa se ja myös se, että saat haltuusi rakennuksen laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet. Ne pidentävät rakennuksen käyttöikää ja antavat ensiarvoisen tärkeää tietoa kunnossapitoon.

Tarkkana nyt!

Iso, tärkeä hankkeesi on käynnistymässä!

Risto Pesonen

Kommentoi