Jätä vaativat kaatotyöt ammattilaiselle

Puun kaataminen omalta tontilta taajama-alueella ei ole harrastajametsurin hommaa.

1. Puun kaataminen vaatii yleensä luvan

Lain mukaan puun kaataminen taajama-alueella edellyttää lupaa. Suuremmissa kaupungeissa sitä haetaan rakennusvalvonnasta. Pienemmissä kunnissa luvan myöntää rakennustarkastaja.

Osassa kuntia lakia tulkitaan kuitenkin siten, että lupa tarvitaan vasta maisemaa olennaisesti muuttavissa töissä.

Esimerkiksi Tampereella muutaman puun kaatamisen ei katsota vielä muuttavan maisemaa olennaisesti, eikä lupaa tarvita.

Lupaa hakee aina tontin omistaja tai tontinhaltija. Vuokratontilla asuva voi siis hakea puunkaatolupaa hallinnoimalleen tontille.

Lupaa hakiessa ei ole pakko mainita syytä, mutta se on hyvä kertoa. Tontilla voi olla liikaa puita, ne voivat olla vahingoittuneita tai puista voi aiheutua haittaa rakennuksille, tai puu voi olla liian lähellä rakennusta ja haittaa kattoremonttia tai salaojien kaivamista.

2. Naapurin tontilta ei saa kaataa puuta

Puita saa kaataa vain omalta tontiltaan. Jos naapurin puolella kasvava puu häiritsee, asiasta on neuvoteltava naapurin kanssa.

Edes omalle tontille työntyviä oksia ei saa omin luvin katkaista. Sen sijaan naapurin pihalla kasvavan puun juuret saa katkaista, jos ne ulottuvat omalle puolelle.

Jos häiritsevä puu sijaitsee kaupungin tai kunnan maalla, sen poistamista voi ehdottaa kaupungin metsien hoidosta vastaavalle taholle. Hyvästä syystä niitä voidaan kaataa.

Puu voi olla lahovikainen tai kallellaan rakennukseen päin. Kerrostalotontilla voi olla paikoitusalue, joka on aikoinaan rakennettu pienen männyn viereen, mutta vuosikymmenten aikana mänty on kasvanut isoksi.

3. Anna ammattilaisen kaataa puu

Puun kaataminen vaatii paljon tilaa. Taajamatontilla on usein ahdasta. Rakennukset sijaitsevat lähellä toisiaan ja ilmajohdot ja valopylväät rajoittavat kaatosektoria. Iso puu ulottuu kaadettuna helposti naapurin tontille.

Jos ei ole tottunut kaatamaan puita, kaatotyöhön kannattaa ehdottomasti palkata ammattilainen. Polttopuiden sahaaminen moottorisahalla mökillä ei vielä todellakaan tarkoita sitä, että olisi valmis tarkkuutta vaativaan kaatourakkaan.

Taitamaton kaataja voi pahimmillaan aiheuttaa ihmishenkien menetyksiä ja satojen tuhansien euroja vahingot. Siihen verrattuna muutaman sadan euron lasku puunkaadosta ei ole paljon.

Ahtaasta paikasta puu voidaan poistaa varsinaisesti kaatamatta sitä. Helpoin tapa on käyttää nostolavaa. Puu karsitaan alkaen lavasta, ja runko sahataan metrin pätkiksi ylhäältä alas.

Oikein ahtaissa paikoissa puuhun noustaan tolppakengillä. Kiipeilykaato on erittäin vaativa toimi. Sitä ei pidä yrittää itse.

Kun palkkaat ammattilaisen kaatamaan tai poistamaan puun, varmista että tällä on voimassa oleva vakuutus mahdollisten vahinkojen varalta. Tarkasta myös, että kaatajalla on y-tunnus. Kaatotyö kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin.

4. Jos kaadat itse, ole tarkkana

Jos välttämättä haluat kaataa puun itse, toimeen ei kannata ryhtyä syvimmän talven aikana, kun hanki on paksuimmillaan ja puun lumikuorma suurimmillaan. Myös sääolot pitää huomioida: tuuli voi painaa puun väärään suuntaan.

Selvitä lisäksi pakoreitit, jos puu kaatuu eri suuntaan kuin mitä oli suunniteltu.

Jos kaatolovea tehtäessä paljastuu, että puu on laho, puhalla peli poikki. Jos mahdollista, viritä kaatumista ohjaava köysi tai vaijeri puuhun. Parempi ratkaisu on kuitenkin soittaa ammattilainen avuksi.

Artikkelia varten haastateltiin metsätalousinsinööri Kari Lukkarista Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksiköstä ja toimistoesimies Sirpa Koskista Tampereen kaupungin rakennusvalvonnasta.

KommentoiTuoreimmat teemat