Toimenpiteet edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia.

Kunnanhallituksen Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselle antaman lausunnon mukaan jätevesi pitää johtaa kunnan jätevesiverkkoon.