Esitystä perustellaan kaupungin kaksikielisyydellä ja monikulttuurisuudella. Lisäksi esityksessä painotetaan, että Vaasalla on jo entuudestaan vahvat perinteet maahanmuuttoasioissa: pakolaisia on otettu vastaan jo 1990-luvun alussa ja työperusteinen maahanmuutto on lisääntynyt vahvasti 2000-luvulla.

Esityksessä myös muistutetaan, että Vaasan kaupungin vastaanottokeskuksen on nimenomaan kaupungin eikä SPR:n ylläpitämä.

– Kaupungissa toimi vastaanottokeskus myös vuosina 1990–2006. Tämä osoittaa sen, että kyse ei ole Pohjanmaalla väliaikaisesta ilmiöstä vaan maakuntaamme tulee jatkuvasti turvapaikanhakijoita. Tätä voitaneen selittää osin "maakuntamme maineella": Pohjanmaalla vallitsee vahva monikulttuurisuus ja perinteisesti maahanmuuttajiin on suhtauduttu suopeasti, kirjeessä kerrotaan.

Vaasaa puolustetaan myös kustannussyistä: kaupungissa toimivat kaikki keskeiset valtion virastot, vuokrat ovat kohtuulliset ja kaupungissa on ammattitaitoista henkilökuntaa.