Palosaaren korkeakoulukampuksella sijaitseva, modernin opetuksen vaatimuksiin peruskorjattu kiinteistö tulee tarjoamaan opiskelijoille viihtyisien tilojen lisäksi yhteistä opetusta ja opettajien vaihtoa suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten kesken.

Yhteistyö vahvistaa merkittävästi opiskelijoiden kilpailukykyä Vaasan alueen kaksikielisissä työympäristöissä.

Alere-kiinteistössä toimi aiemmin YA Yrkesakademin i Österbotten, joka siirtyi Vanhaan Vaasaan.