Omavalvonnassa puututaan pieniinkin riskitekijöihin heti, ennen kuin ne paisuvat massiivisiksi ongelmiksi.

– Yksiköiden johtajilla on omavalvonnassa tärkeä rooli. Omavalvonta ei saa jäädä yksittäisten hoitajien hoidettavaksi. Omavalvontasäännöt voidaan laittaa hoitoyksikössä näkyville niin, että omaisetkin tietävät kriteerit, miten heidän vanhuksiaan hoidetaan, sanoi Valviran ylijohtaja Marja-Liisa Partanen tiistaina Vaasassa.

Omavalvonnan toivotaan yhtenäistävän kirjavia käytäntöjä eri hoiva- ja hoitolaitoksissa ja parantavan näin vanhusten asemaa.

Lue lisää keskiviikon lehdestä!