Vaasalainen Risto Helin katsoi valituksessaan, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raija Kujanpää (kok.) on ollut hallituksen palkka-asiaa käsitellessä jäävi, koska hän on julkisesti myöntänyt olevansa Lumion ystävä.

Oikeuden mukaan Kujanpään ja Lumion välillä on vallinnut tavanomainen, luottamustoimen ja virkatehtävien hoitoon perustunut työtoveruus- tai tuttavuussuhde.

Suhteen ei oikeuden mielestä voida katsoa olevan sellainen erityinen syy, jonka johdosta luottamus Kujanpään puolueettomuuteen olisi vaarantunut.

Kujanpää ei siis ollut esteellinen esittelemään asian sekä osallistumaan päätöksentekoon.

Lumion tehtäväkohtainen palkka oli korotuksen jälkeen 9500 euroa.