Tulevassa lakiesityksen käsittelyssä hallitus aikoo liittää esitykseen ponnen, jossa korostetaan yleisellä tasolla sitä, että päivystysasetuksesta mahdollisesti jatkossa johtuvat ongelmat otetaan välittömästi käsittelyyn ja korjataan.

Tarkalleen ottaen ponsi on seuraavanlainen: Eduskunta edellyttää, että erikoissairaanhoidon työnjaon uudistusta seurataan tiiviisti. Jos osoittautuu, että joillakin alueilla aiheutuu toiminnallisia ongelmia tai potilasturvallisuus heikkenee tai tavoiteltua kustannustehokkuutta ei saavuteta, hallituksen on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Hallitus ei halua puhua ponnessakaan kielellisistä oikeuksista, mutta potilasturvallisuuden kohta koskee samaa asiaa.

Tiukkaa päätöksenteko tekee myös pohjalaisille. Vaasan oma kansanedustaja, hallitusta edustava kokoomuslainen Susanna Koski ei aio äänestää hallituksen esitystä vastaan, mutta ei vaasalaisena kansanedustajan voi äänestää sen puolestakaan, Koski kertoo meilissään kesken valiokuntatyöskentelyä.

Hän korostaa, että haluaa jatkaa ja toimia osana kokoomusryhmää ja siksi hänen vaihtoehtonsa ovat vähissä.

Kosken mukaan Suomen terveydenhoitojärjestelmälle on jotakin tehtävä ja siksi uudistus on tarpeen. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa kiireellisten sote-palvelujen yhdenvertainen saatavuus, riittävä osaaminen hoitavassa yksikössä ja asiakas- ja potilasturvallisuus sekä hillitä kustannusten kasvua.

JARI JURKKA