Liikevaihto laski 380,7 miljoonaan euroon. Vuonna 2014 liikevaihto oli 426,3 euroa.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä sanoo, että Altian muutos eteni strategian mukaisesti vuonna 2015.

– Lyhyen aikavälin painopistealueitamme olivat hinnoittelu, hankinta, toimitusketjun tehokkuus ja yleinen kustannusten hallinta kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Työn tuloksena kannattavuutemme parani huomattavasti ja käyttökatteemme oli 10 prosentin tasolla.

– Markkinatilanne ja liikevaihdon kehitys on jatkunut haastavana. Suurin osa liikevaihdon laskusta johtui kuitenkin aiemmin tehdyistä strategisista portfolion keskittämispäätöksistä, joiden mukaisesti vähensimme tuotteidemme määrää ja lopetimme sopimustuotannon Tanskassa.